Мета та завдання клубу

Клуб створено з метою консолідації зусиль і координації дій членів у розвитку гірськолижного спорту в Україні, для підвищення престижу цього виду спорту.

Основними завданнями Клубу є:

· Сприяння пропагуванню гірських лиж та здорового способу життя;
· забезпечення спілкування Членів Клубу навколо гірських лиж у клубному форматі;
· проведення діяльності, спрямованої на розвиток гірськолижного спорту та підтримку спортсменів;
· участь у підтримці дитячого та юнацького гірськолижного спорту;
· сприяння утворенню та розвитку гірськолижних спортивно-туристичних комплексів;

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ КЛУБУ

· об’єднує Членів Клубу та координує їх діяльність;
· підтримує культуру спілкування Членів Клубу, базовану на традиціях гірськолижних клубів;
· сприяє розробці та виконанню програм розвитку гірських лиж, разом з Федерацією лижного спорту України та іншими громадськими організаціями.
· організовує проведення міських, національних та міжнародних змагань і зборів серед спортсменів і аматорів;
· сприяє вивченню та узагальненню світового досвіду розвитку гірськолижного спорту, підготовці спортсменів-гірськолижників, медико-відновлювальних досягнень, нових технічних засобів, тощо;
· здійснює пропагування гірських лиж через засоби масової інформації – пресу, радіо, телебачення та електронні засоби;
· розвиває матеріально – технічну базу Клубу, сприяє проведенню роботи, спрямованої на створення спортивних об’єктів, їх інфраструктури та забезпеченню їх функціонування і експлуатації;
· залучає громадян, трудові колективи підприємств, установ та організацій до благодійництва, спрямованого на розвиток гірських лиж;
· сприяє зміцненню матеріально – технічної бази організацій, що підтримують та розвивають гірські лижі;
· надає практичну, організаційну та методичну допомогу іншим громадським та спортивним організаціям у роботі по залученню населення до гірських лиж;
· сприяє розвитку і реалізації перспективних програм за всіма напрямками статутної діяльності Клубу;
· взаємодіє з державними та громадськими організаціями з питань розвитку гірських лиж в Україні;
· здійснює розвиток та зміцнення зв’язків з всеукраїнськими, міжнародними та іншими спортивними організаціями.